Alles over Rijssen en omgeving

Middelveen

Foto’s middelveen Rijssen
Foto’s middelveen Rijssen

Foto’s middelveen Rijssen

In het landinrichtingsplan zijn onder meer de natuurontwikkelingsprojecten Zunasche Heide en Middelveen/Overtoom opgenomen. Het natuurontwikkelings- en reservaatsgebied Middelveen-Overtoom is als concreet planonderdeel benoemd. Het is een nieuw natuurgebied van circa 158 hectare op de overgang van de droge stuwwal naar…