Alles over Rijssen en omgeving

Natuurgebied Overtoom Middelveen

Natuurgebied Middelveen-Overtoom is een nieuw natuurgebied van circa 158 hectare op de overgang van de droge stuwwal naar de natte laagtes. Kwelwater is hier belangrijk. De gewenste vegetaties zijn onder meer droge en natte heide, graslanden, schraalland, bloemrijke hooilanden, matig voedelrijke moerassen en broekbossen. De inrichting van dit natuurgebied dient daarom gebaseerd te zijn op een natuurlijke afwatering.

« van 2 »
Facebooktwitter

Geef een antwoord